Jag trött­nar ald­rig på vitt och blått

Leva & Bo - - Redaktören -

BLÅTT OCH VITT är den per­fek­ta färg­kom­bi­na­tio­nen. Bå­de klas­sikt och tren­digt. Sval­kan­de och su­per­fräscht. Det bäs­ta av allt är att du kan blan­da oli­ka möns­ter ut­an att det känns rö­rigt. Och du trött­nar ald­rig!

Vi har in­rett var­dags­rum, mat­rum och kök med blått och vitt, och kryd­dat med de­tal­jer i rot­ting. Njut av här­li­ga möns­ter på pors­lin, vack­ra kud­dar i soff­hör­nan och snyg­ga mo­der­na mat­tor i en per­fekt har­mo­ni på si­dan 16.

Vill du va­ra li­te mer vå­gad i di­na färg­val? På si­dan 62 har vi kom­bi­ne­rat helt and­ra fär­ger. Upp­täck att tur­kost och li­la pas­sar ovän­tat bra ihop. Även gult, grönt och grått känns helt rätt. Hit­ta di­na eg­na favoriter och välj fär­ger­na som pas­sar ditt eget hem.

Bli in­spi­re­rad av en un­der­bar dröm­träd­gård mitt i cen­tra­la Bor­länge. Här är ros­tigt och grönt den per­fek­ta kom­bi­na­tio­nen. Fle­ra sitt­grup­per, lyx­ig per­go­la, kru­kor i små grup­per och ett fint utekök. Dess­utom har fa­mil­jen en här­lig pool. Ki­ka in i träd­går­den på si­dan 22 som har allt jag dröm­mer om.

Mäs­terkoc­ken Sandra Mastio bju­der på si­na bäs­ta re­cept. Vad sägs om pri­mör­sal­lad med lax och brynt ci­tron­s­mör, pum­pa­sop­pa och cho­klad­ga­nache? Re­cep­ten hit­tar du på si­dan 76.

Dess­utom pool­spe­ci­al, vin­tips, dröm­hem, shop­ping­tips och myc­ket mer! Väl­kom­men till vec­kans ma­ga­sin med 100 si­dor här­lig in­spi­ra­tion!

”Du kan blan­da oli­ka möns­ter ut­an att det känns rö­rigt”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.