FÖR DE SMÅ

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Kap­pahl sat­sar på in­red­ning för de all­ra mins­ta. Barn­kol­lek­tio­nen Newbie in­ne­hål­ler bland an­nat säng­klä­der, ba­by­fil­tar, gal­gar och förvaring i lju­sa to­ner. Kol­lek­tio­nen finns i ut­val­da bu­ti­ker run­tom i lan­det och pri­ser­na va­ri­e­rar mel­lan 50 och 299 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.