LEK­FUL­LA MÖNS­TER

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

En av Sve­ri­ges mest fram­stå­en­de ­form­gi­va­re Olle Ek­sell, mest känd för att ha de­sig­nat Fa­zers ka­ka­o­för­pack­ning med de två ögo­nen, står i fo­kus i Ike­as nya kol­lek­tion Öns­ke­dröm. Kol­lek­tio­nen in­ne­hål­ler allt­i­från bric­kor till mug­gar. Af­fisch, 50 × 70 cen­ti­me­ter, 79 kro­nor, Ikea.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.