FEST­LIG VIM­PEL

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Bil­da ord och me­ning­ar med den­na vim­pel i pap­per, som in­ne­hål­ler 87 vänd­ba­ra vimplar och ett fem me­ter långt bo­mulls­snö­re, 79 kro­nor, ­La­ger­haus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.