”Vi är må­na om al­la djur här och en del av fåg­lar­na är näs­tan hand­ta­ma”

Leva & Bo - - Min Drömträdgård -

Svart är en färg Kic­ki fli­tigt har an­vänt sig av än­da se­dan 70-ta­let. Hon be­skri­ver fär­gen som varm och om­bo­nad och har till och med lyc­kas få det svar­ta att smäl­ta in fint även i träd­går­den.

Hon be­rät­tar om sin förs­ta lä­gen­het där väg­gar­na i hal­len må­la­des svar­ta. Se­dan dess har det svar­ta alltid fun­nits med i Kic­kis och Ron­ni­es hem.

NÄR KIC­KI VI­SAR oss runt i träd­går­den tar hon fram li­te bröd ur ett skåp på trap­pen och på någ­ra se­kun­der har he­la den sten­lag­da gång­en fyllts av bå­de små­fåg­lar och ka­jor.

– Vi är må­na om al­la djur som hål­ler till här och en del av fåg­lar­na är näs­tan hand­ta­ma, be­rät­tar hon och kas­tar i väg li­te bröd.

Un­der det enor­ma pä­ron­trä­det på bak­si­dan av hu­set är det skug­ga stör­re de­len av da­gen. Där har Kic­ki på fif­figt vis hängt upp ett stort vå­nings­fat med grovt rep, som blev till ett svä­van­de bord. Runt om­kring har hon pla­ce­rat ut lämp­li­ga sto­lar. Här kan man slå sig ner och pau­sa med en kopp kaf­fe i sval­kan­de skug­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.