Fest­lig vår­me­ny. Bjud på soppa, lax & ra­bar­ber­des­sert

Lju­va maj när­mar sig! Det fi­rar vi med tre­rät­ters mid­dag med grön spar­ris­sop­pa med bröd­pin­nar och ugns­ba­kad lax med vår­pri­mö­rer. Av­slu­ta med en un­der­bar ra­bar­ber­des­sert.

Leva & Bo - - Innehåll - Av CHRISTI­NA ASPLUND Foto THO­MAS CAR­LÉN

Spar­ris­sop­pa i kopp med färskost­kräm & baconströs­sel

4 por­tio­ner • 250 g grön spar­ris • 2 scha­lot­ten­lö­kar • 25 g smör • 2 höns­bul­jong­tär­ning­ar • 8 dl ko­kan­de vat­ten • ½ dl visp­gräd­de • salt, pep­par • 1 tsk ho­nung Färskost­kräm: • 1 dl gräd­de • 1 dl na­tu­rell färskost • salt, pep­par Baconströs­sel: • ½ pa­ket bacon Bröd­pin­nar: • ½ piz­za­deg, se re­cept till hö­ger • 1 ägg • se­sam­frön

1 Bryt av den ne­ders­ta tor­ra de­len av spar­ri­sen. Skär spar­ri­sen i bi­tar. Ska­la och hac­ka scha­lot­ten­lö­ken. Fräs lök och spar­ris i en gry­ta med smör. Till­sätt bul­jong­tär­ning­ar och ko­kan­de vat­ten. Låt sop­pan ko­ka 10 mi­nu­ter.

2 Mixa sop­pan slät med mix­erstav. Till­sätt gräd­den och låt sop­pan ko­ka upp un­der om­rör­ning. Sma­ka av med salt, pep­par och ho­nung.

3 Färskost­kräm: Vis­pa gräd­den tjoc­ka och blan­da ner färskos­ten och vis­pa till en tjock kräm. Sma­ka av med salt och pep­par. Lägg över i en sprit­spå­se med rakt tyll.

4 Baconströs­sel: Ski­va baco­nen tunt och stek det kris­pigt i en het stek­pan­na. Låt det rin­na av på hus­hålls­pap­per.

5 Bröd­pin­nar: De­la de­gen i 20 bi­tar. Rul­la dem på mjö­lat bak­bord till lill­fing­er­tjoc­ka, av­långa läng­der, cir­ka 20 cen­ti­me­ter. Lägg dem på en plåt med bak­plåts­pap­per. Pens­la med upp­vis­pat ägg och strö över se­sam­frön. Gräd­da i mit­ten av ug­nen på 225 gra­der i cir­ka 10 mi­nu­ter. Låt sval­na på bak­gal­ler.

6 Vid ser­ve­ring: Häll upp sop­pan i kop­par och sprit­sa färskost­kräm i en spi­ral i kop­pen. Strö över baconströs­sel och ser­ve­ra med bröd­pin­nar.

Ape­rol Spritz

4 glas • 16 cl Ape­rol • 40–60 cl kyld pro­sec­co el­ler

an­nat mous­se­ran­de vin • 4 apel­sin­ski­vor

1 Mät upp Ape­rol i höga glas. Fyll på med pro­sec­co. Gar­ne­ra med en apel­sin­ski­va på kan­ten.

Piz­zas­li­ces

4–6 por­tio­ner Piz­za­deg: • 25 g jäst • 2 ½ dl kallt vat­ten • 2 msk oliv­ol­ja • cir­ka 6 dl ve­te­mjöl med hög

pro­te­in­halt, som Ma­ni­to­ba cream • 1 tsk salt Sås: • 1 scha­lot­ten­lök • 1 vit­löks­klyf­ta • 2 msk oliv­ol­ja • 2 dl pas­se­ra­de to­ma­ter • salt, pep­par • 2 msk färsk, hac­kad ore­gano

och ba­si­li­ka Top­ping: • 125 g mi­ni­moz­za­rel­lor • 1 dl ski­va­de, svar­ta oli­ver • 4 ski­vor prosciut­to • 30 g ruco­la­sal­lad

1 Piz­za­deg: Smu­la jäs­ten i deg­bun­ken till köks­ma­ski­nen. Till­sätt vatt­net och lös upp jäs­ten. Till­sätt oliv­ol­ja och ve­te­mjöl och ar­be­ta till en smi­dig deg, cir­ka 10 mi­nu­ter. Till­sätt sal­tet på slu­tet. Låt de­gen jä­sa un­der bak­duk, cir­ka 1 tim­me i rumstem­pe­ra­tur.

2 Sås: Ska­la och hac­ka scha­lot­ten­lök och vit­lök och fräs i en ka­strull med oliv­ol­ja. Till­sätt pas­se­ra­de to­ma­ter och ko­ka ihop till en tjock sås. Sma­ka av med salt, pep­par, ore­gano och ba­si­li­ka. Låt så­sen sval­na.

3 Värm ug­nen till 250 gra­der. Sätt in en plåt i mit­ten av ug­nen.

4 Ta upp och knå­da de­gen på mjö­lat bak­bord. De­la i fy­ra bi­tar. Kav­la ut två av bi­tar­na till av­långa plat­tor på bak­plåts­pap­pe­ret, cir­ka 10 × 35 cen­ti­me­ter. (Re­s­te­ran­de deg ba­kas ut till bröd­pin­nar till sop­pan, se till väns­ter.)

5 Bred ut to­mat­sås på plat­tor­na, men spa­ra en cen­ti­me­ters kant run­tom. De­la och lägg moz­za­rel­la­bol­lar­na ovan­på och strö över ski­va­de oli­ver. Dra över bak­plåts­pap­pe­ret på den he­ta plå­ten och gräd­da piz­zor­na, i cir­ka 10 mi­nu­ter.

6 Gar­ne­ra med klipp­ta strim­lor av prosciut­to och strö över ruco­la. Klipp tre­kan­ti­ga bi­tar av piz­za­läng­der­na och ser­ve­ra till drin­ken.

SOPPA I KOPP. Grön spar­ris­sop­pa med färskost­kräm med baconströs­sel och bröd­pin­nar.

LE­VA&BO •

FÖ­RE MA­TEN. Ape­rol spritz med piz­zas­li­ces.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.