Gui­de till sti­len. Ta ef­ter An­nas lju­sa och lant­li­ga stil

Hem­ma hos Anna i Vel­linge är det om­bo­nat med en ljus, lant­lig in­red­ning. In­spi­re­ras av sti­len!

Leva & Bo - - Innehåll - Av EM­MY LUNDSTRÖM

Fåtölj Stocksund, 2 795 kro­nor, Ikea.

Fin ar­bets­plats.

Mjukt ljus Taklam­pa, 430 kro­nor, Watt & Ve­ke. Tid­lös design Få­töl­jen Ho­ward, 9 900 kro­nor, Eng­les­son.

Ru­stikt trä Äp­pellå­da som kan an­vän­das som förvaring el­ler bok­hyl­la, 399 kro­nor, Gra­nit. På bor­det Trä­skål, 17,5 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter, ­Bloo­ming­vil­le.

lyx

Skön stil

bud­get

Prak­tisk bänk För­va­rings­bänk med dy­na i lin­ne, 995 kro­nor, Rus­ta.

I sof­fan Kud­de i lin, 50 × 50 cen­ti­me­ter, 499 kro­nor, Him­la.

De­ko­ra­tion Li­ten vas, 73 kro­nor, House doctor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.