GLAD PORS­LINS­SKÅL

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

En ny va­ri­ant i se­ri­en med skå­lar med an­sikts­ut­tryck är en mum­san­de glad typ med tung­an ut­an­för. Pors­lins­skå­len är 15 cen­ti­me­ter i di­a­me­ter och finns även med fem and­ra ut­tryck, 149 kro­nor styck, Blue­box.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.