SNYGGT FÖR DET GRÖ­NA

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Nu när de grö­na väx­ter­na är till­ba­ka som in­red­ningstrend har blom­bord och pi­e­de­sta­ler

åter bli­vit po­pu­lä­ra. Här en de­ko­ra­tiv pi­e­de­stal av me­tall med tre plat­tor i oli­ka höj­der. Cir­ka 61 x 67 cen­ti­me­ter,

279 kro­nor, El­los.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.