VAC­KER GRÅ NY­ANS

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Le­tar du ef­ter en stil­ren grå ku­lör till ditt trä­hus så kanske Au­son Tjär­vitri­ol pas­sar. Tjär­vitri­ol ba­se­ras på äm­nen som har bil­dats na­tur­ligt i sko­gen och fram­ställs ge­nom torr­des­til­le­ring av trä. Tjär­vitri­ol kan även an­vän­das på mind­re re­no­ve­rings­pro­jekt som pall­kra­gar, frig­ge­bo­dar, sta­ket och al­tan­byg­gen. 1 li­ter, 190 kro­nor, Au­son.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.