8 Slipp spår av regn på di­na föns­ter

Leva & Bo - - Husmorstips -

Blan­da li­te vat­ten med bikar­bo­nat och put­sa di­na föns­ter.

9 Ble­ka tän­der

Dop­pa tand­bors­ten i bikar­bo­nat och bors­ta tän­der­na. Skölj no­ga. Upp­re­pa 2–3 gång­er i må­na­den. Men det är vik­tigt att du in­te an­vän­der bikar­bo­nat för of­ta ef­tersom bikar­bo­nat då kan på­ver­ka din emalj.

10 Mot då­lig an­de­dräkt

Skölj mun­nen med vat­ten och bikar­bo­nat.

Bikar­bo­nat fun­ge­rar till så myc­ket mer än ba­ra i bak­ning­en. Ta bort då­lig lukt i ky­len till ex­em­pel.

EF­FEK­TIVT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.