6 Mot då­lig lukt i ky­len

Bikar­bo­nat kan, för­u­tom att an­vän­das till bak­ning, va­ra bra till en hel rad sa­ker. Här är 10 bra sa­ker du in­te viss­te att du kun­de an­vän­da det till.

Leva & Bo - - Husmorstips - Av LE­VA & BO

1 Vid hals­brän­na & hos­ta

Blan­da ett glas vat­ten med en te­sked bikar­bo­nat och drick.

2 Ta bort fläc­kar & blek tvät­ten

Lägg en halv de­ci­li­ter bikar­bo­nat till­sam­mans med tvätt­me­del i tvätt­ma­ski­nen och tvät­ta.

3 Mot då­lig lukt

Lägg li­te bikar­bo­nat i vat­ten och tvät­ta till ex­em­pel pap­pers­kor­gen, napp­flas­kor, plast­skå­lar el­ler din hår­bors­te.

4 Mot då­lig lukt i skor

Häll li­te bikar­bo­nat i skor­na och låt stå en halv tim­me. Dam­sug se­dan upp det.

5 Har du bränt en ka­strull?

Du kan blan­da li­te vat­ten och bikar­bo­nat och häl­la i den. Låt stå en stund och dis­ka se­dan ka­strul­len. Ställ en skål med vat­ten och bikar­bo­nat i, längst ner i ky­len och låt den stå där tills luk­ten för­svin­ner.

7 Tvät­ta & po­le­ra

Dop­pa en blöt tra­sa i bikar­bo­nat och put­sa sil­ver, stål, glas, pors­lin, plast.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.