3 tips för 70-tals­sti­len

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Spa­na ef­ter konst och af­fi­scher att ha på ­väg­gar­na. Kanske kan du tes­ta att gö­ra nå­got eget att sät­ta upp?

Tän­ka på att in­red­ning ska kän­nas ­in­bju­dan­de – den ska in­te im­po­ne­ra på and­ra.

Färg­stark ke­ra­mik el­ler glas­pry­lar och grö­na väx­ter pas­sar bra in i den 70-­talsin­spi­re­ra­de sti­len. Här är in­spi­ra­tion från House doctor.

Be­kvämt i skinn 2,5-sits­sof­fa Sä­ter, kläd­sel Frä­sig i mörk­brunt skinn, 3 495 ­kro­nor, Ikea.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.