MAT­CHA BLOM­MOR MED IN­RED­NING­EN

Leva & Bo - - Mysig Uteplats -

ÅÅVälj en färg att in­re­da din bal­kong ut­i­från. Här har vi valt grönt för att hjäl­pa na­tu­ren li­te på tra­ven och få en grön bal­kong. ÅÅMed sprej­färg änd­rar du lätt färg på möb­ler. ÅÅVälj en färg på blom­mor som mat­char övrig in­red­ning och

färg på fa­sa­den. ÅÅTa en bra bok el­ler ett in­spi­re­ran­de ma­ga­sin och njut av de

fös­ta sol­strå­lar­na på ute­plat­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.