DEN ETTÅ­RI­GA SOR­TEN DOF­TAR FAN­TAS­TISKT

Leva & Bo - - Sommarblomma -

ÅÅDen flerå­ri­ga sor­ten dof­tar in­te men kom­mer

år ef­ter år med ro­sa el­ler mörk­ro­sa blom­mor. ÅÅDen ettå­ri­ga sor­ten, som du sår på vå­ren, dof­tar där­e­mot helt fan­tas­tiskt och kom­mer i många fär­ger – från ljust pa­stel­li­ga till djupt vin­rö­da och blå ny­an­ser. ÅÅLuktärt­s­frö­er går att kö­pa på de fles­ta stäl­len

där man kö­per frö­er el­ler på stor­mark­na­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.