VATT­NA & PLOC­KA

Leva & Bo - - Sommarblomma -

ÅÅDUSCHA. Luktär­ter ska in­te tor­ka ut, vatt­na och du­scha på kväl­lar­na när da­gar­na är var­ma och so­li­ga. Om jor­den är väl för­be­redd, ska ing­en yt­ter­li­ga­re göd­sel­vatt­ning un­der växt­sä­song­en be­hö­vas. Od­lar du i kru­ka bör du ge ex­tra nä­ring un­der som­ma­ren. ÅÅPLOC­KA. Ploc­ka och sätt in i vas. Ju mer du ploc­kar, desto mer blom­mar luktär­ten. Nyp bort viss­na blom­mor så hind­ras plan­tor­na från att sät­ta frö och de blom­mar läng­re. Ibland än­da tills fros­ten kom­mer.

7

9

8 SOMMARBUKETT

Ett li­tet smakprov på al­la här­li­ga fär­ger som luktär­ter­na finns i. VID PLOCKNING

När du ploc­kar luktär­ter från bus­ken, skär med en kniv längst ner där stjäl­ken de­lar sig, så får du in­te en halv gren som står och ser trå­kig ut.

10

PAS­SAR I KRU­KA

Sto­ra luktär­ter gör sig fint i kru­kor. De äls­kar sol, kom ba­ra ihåg att vatt­na. STÅT­LIG

Luktär­ten kan bli näs­tan två me­ter hög. GOD DOFT

En vac­ker och väl­dof­tan­de vit luktärt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.