GIL­LAR SOL OCH MYC­KET NÄ­RING

Leva & Bo - - Sommarblomma -

ÅÅFrö­na ska lig­ga i vat­ten i ett dygn in­nan de sås,

det gör att frö­et lät­ta­re kan gro. ÅÅDet lil­la frö­et sticks ned i jor­den. Sätt 3 till 5 frön i var­je kru­ka så kan du alltid ta upp ett par plan­tor och sät­ta i nya kru­kor om det gror mer än ett i var­je kru­ka. När frö­na är i jor­den ska de vatt­nas och stäl­las ljust. ÅÅNär de små plan­tor­na kom­mit så här långt kan de plan­te­ras ut. Plan­te­ra i en kru­ka el­ler di­rekt i väl­göds­lad jord med 20–30 cen­ti­me­ter mel­lan var­je plan­ta. Kom ihåg att luktär­ter gil­lar sol och nä­ring så göds­la dem he­la som­ma­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.