Fläsk­kar­ré med myn­ta och gril­lad li­me

Leva & Bo - - Grillfest -

4 per­so­ner • 1 kg fläsk­kar­ré, i ski­vor • 1 dl summer lo­ve rub, se re­cept

ne­dan • oliv­ol­ja Till ser­ve­ring: • 3 li­me • 1 sil­ver­lök • 1 fänkål • ½ dl ja­pansk so­ja • 2 msk ris­vi­nä­ger • 2 msk fly­tan­de ho­nung • ½ kru­ka färsk myn­ta • ½ hu­vud is­bergsal­lad

Gnid in kött­ski­vor­na med rub­ben, pens­la på li­te ol­ja. Gril­la på hög vär­me, men vänd köt­tet of­ta så att det in­te blir bränt. Kar­rén ska än­då få myc­ket yta. Se till att det in­spräng­da fet­tet blir or­dent­ligt gril­lat. Låt köt­tet sval­na nå­got. Skär kar­rén i tun­na strim­lor.

De­la och gril­la li­men. Pres­sa ur li­mesaf­ten. Hyv­la lök och fänkål tunt på man­do­lin. Ak­ta fing­rar­na! Blan­da so­ja, vi­nä­ger och ho­nung med li­mesaf­ten.

Strim­la hälf­ten av myn­tan och blan­da ner i dres­sing­en. Vänd runt fänkål och sil­ver­lök med li­me­dres­sing­en.

Ploc­ka sal­lads­bla­den och de­la dem så att de for­mar en li­ten ”skål” och lägg ett myn­tab­lad i var­je. Lägg i det strim­la­de köt­tet och top­pa med fänkål och sil­ver­lök.

1

2

3

4

Summer lo­ve rub

cir­ka 2,5 dl • fin­ri­vet skal av 2 ci­tro­ner • 1 dl farin­soc­ker • ½ dl ko­ri­an­der­frön • 2 msk ma­len ing­e­fä­ra • 2 msk tor­kad dra­gon • 1 msk vit­lökspul­ver • 1 msk gurk­me­ja • 1 msk salt

Låt ci­tronska­let tor­ka på en tall­rik med hus­hålls­pap­per över nat­ten.

Mixa se­dan allt i en krydd­kvarn el­ler i en li­ten mix­er till ett pul­ver.

1

2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.