En­t­re­co­te med sal­sa fres­ca

Leva & Bo - - Grillfest -

4 per­so­ner • 2 ski­vor en­t­re­co­te (à 250 g) • salt • peppar­mix, li­ka de­lar svart-,

rosé- och sichu­an­pep­par Sal­sa fres­ca: • 500 g to­ma­ter, blan­da­de

fär­ger och for­mer • 1 knip­pe ko­ri­an­der • fin­ri­vet skal och saft av 3 li­me • 1–2 rö­da chi­li • 1–2 vit­löks­klyf­tor • 1 dl oliv­ol­ja • 1 dl raps­ol­ja • salt

Gnid in köt­tet med salt och peppar­mix.

Gril­la köt­tet först på di­rekt vär­me till fin gril­ly­ta. Flyt­ta se­dan över det till in­di­rekt vär­me och gril­la tills in­ner­tem­pe­ra­tu­ren är cir­ka 52 gra­der, köt­tet är då rött. Låt köt­tet vi­la i 5 mi­nu­ter, då sti­ger ­tem­pe­ra­tu­ren 2–3 gra­der.

Skär bort kvist­fäs­tet och de­la to­ma­ter­na i ore­gel­bund­na bi­tar (spa­ra 2 rö­da to­ma­ter till dres­sing­en).

Mixa de spa­ra­de to­ma­ter­na, ko­ri­an­der (ta med stjälkarna), li­me­skal, li­mesaft, chi­li och vit­lök med ol­jor­na. Sma­ka av med salt. Vänd runt de skur­na to­ma­ter­na i ko­ri­an­der­dres­sing­en.

Tär­na köt­tet och sprid ut det på ett fat. För­de­la to­ma­ter­na över och top­pa even­tu­ellt med ex­tra ko­ri­an­der.

1

2

3

4

5

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.