Vad pas­sar att la­ga med färk gurk­me­ja?

Jag har hit­tat färsk gurk­me­ja i min mat­af­fär, men vad ska jag an­vän­da det till egent­li­gen?

Leva & Bo - - Fråga Oss - MA­JA

Gurk­me­ja är su­per­gott till fru­kost­smoot­hi­en, på yog­hurt el­ler gröt, tes­ta att ri­va på ett fint rivjärn. Det är ock­så jät­te­gott att gö­ra en egen cur­ry, el­ler ba­ra ste­ka ri­ven gurk­me­ja med li­te ing­e­fä­ra och vit­lök som bas i en rätt med fisk el­ler kött. Ett tips är att hål­la ro­ten i en plast­på­se när du ri­ver för att und­vi­ka gu­la fläc­kar. Och för­sök att in­te skvät­ta på di­na klä­der!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.