Tips på fi­na rot­ting­möb­ler?

Hej Su­san­ne, jag und­rar om du kan tip­sa om nå­gon fin rot­ting­få­tölj? Vill så gär­na ha en fin till vårt ute­rum. Rum­met är fyllt av grö­na väx­ter och vi har ett runt lågt glas­bord där vi fi­kar.

Leva & Bo - - Fråga Oss - CA­RIN L

Det är många som gör fi­na rot­ting­möb­ler nu. Ikea ha­de jät­te­fi­na i grönt från nya kol­lek­tio­nen Nipprig, men tyd­li­gen sål­de de slut på noll­tid. Du kan kol­la in Fur­ni­tu­re­box.se, de har en som he­ter Rus­sel för 1 495 kro­nor. En per­son­lig fa­vo­rit är få­töl­jen Mo­net från Si­ka-design. Den finns även som gung­stol i bå­de svart och na­tur­färg. De säljs bland an­nat hos Ki­la­mob­ler.se, 2 895 kro­nor för fåtölj, 3 595 kro­nor för gung­stol.

Fåtölj Rus­sel, 1 495 kro­nor, Fur­ni­tu­re­box.se.

SITT SKÖNT.

MED GUNG. Gung­få­töl­jen Mo­net

från Si­ka-design i na­tur­rot­ting, 3 595 kro­nor, Ki­la­mob­ler.se. Tänk på

att rot­ting­en mås­te stå un­der tak.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.