KLÄDD FÖR TRÄD­GÅRD

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Det var när systrarna Jo­han­na och Jessica re­no­ve­ra­de varsitt hus som de märk­te att det sak­na­des bra ar­bets­klä­der för kvin­nor. Nu gör de träd­gårds­klä­der och ar­bets­klä­der med bå­de rö­rel­se­fri­het och kvinn­ligt snitt. Byxa i rött, 1 200 kro­nor, Ope­ro­se.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.