Själv­lärd fo­to­graf

Ål­der: Bor:

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

35. Mid­som­mar­kran­sen i Stock­holm.

Ar­be­tar hel­tid på Han­dels­hög­sko­lan i Stock­holm samt dri­ver fö­re­ta­get De­tails by M vid si­dan av.

Gör:

Aktuell med:

Ny form­gi­va­re hos Nor­dic design col­lecti­ve.

Hem­si­da:

De­tails­bym.se.

Instagram:

De­tails­bym.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.