HIPSTERBRICKA

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Bric­ka de­sig­nad av Karin Ohls­son med tex­ten ”In Swe­den we call it fi­ka”. Av pres­sat björk­trä, 20 27 cen­ti­me­ter, 225 kro­nor, De­sign­tor­get.

STIL­RENT. Ma­ria Bäck­ströms fo­ton är stil­re­na och har ne­utra­la fär­ger. ”En fo­to­kurs samt att jag ord­na­de ett ver­nis­sage för mi­na vän­ner fick mig att star­ta fö­re­tag och bör­ja säl­ja fo­to­konst”, be­rät­tar hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.