MO­DER­NA PLAST­MAT­TOR

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Svensk de­signt­ra­di­tion och nya ut­tryck hit­tas hos nya, svens­ka matt­fö­re­ta­get Floow. Plast­mat­tor­na till­ver­kas i Hor­red där man har vävt plast­mat­tor se­dan 1956. Här mat­tan Webb, 70 140 cen­ti­me­ter, 875 kro­nor, Floowcar­pets.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.