3 tips för den per­son­li­ga sti­len

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Sätt prä­gel på hem­met ge­nom att väl­ja konst­verk som föl­jer en röd tråd ge­nom rum­men. Fa­mil­jen Dahl­gren ha­de med sig konst från Ki­na där de bod­de någ­ra år.

Vå­ga blan­da sti­lar. Här smäl­ter de­sign­klas­si­ker in fint bland mo­der­na möb­ler och äld­re pry­lar.

Mat­tor med klas­sis­ka rän­der och gra­fis­ka möns­ter hål­ler ihop bå­de möble­mang och sti­len hem­ma hos fa­mil­jen. Här en hand­vävd bomulls­mat­ta, Sundsvall, 230 160 cen­ti­me­ter, 999 kro­nor, Mio.

Klas­si­ker Ea­mes Plastic si­de chair, 2 610 kro­nor, Svens­sons i Lammhult. Häng upp Kro­kar från Vit­ra, Hang it all, 50,5 cen­ti­me­ter bred, 2 580 kro­nor, Rum21.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.