3 tips för se­kel­skif­tessti­len

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

Fa­mil­jen har valt trämöb­ler och en korg­få­tölj. Lägg till tex­tili­er i blått och rött för en klas­sisk, lant­lig stil.

Välj tras­mat­tor och and­ra mju­ka bo­mulls­mat­tor för en som­rig och lant­lig käns­la.

För­va­ra pors­lin och vack­ra ting i kö­ket på öpp­na hyl­lor el­ler i vi­trin­skåp. Här pors­lin och glas från Bros­te Co­pen­ha­gen.

Gung­bänk i vitt, 117 cen­ti­me­ter bred, 3 299 kro­nor, Bloo­ming­vil­le.

Vär­man­de Mugg ur klas­sis­ka se­ri­en Swe­dish gra­ce

från Rörstrand, rym­mer 30 cen­ti­li­ter, 129 kro­nor, Cer­ve­ra. An­tik käns­la Mat­bord Cor­n­wall i an­tik­vit­vax­ad mas­siv pin­je med ski­va i brun­bets, 4 995 kro­nor, Mio.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.