Por­tu­gi­sisk kyck­ling med pap­ri­ka, röd­lök & strips

Leva & Bo - - Nya Smaker -

4 por­tio­ner • 1 hel färsk gårds­kyck­ling • salt • grill­kryd­da Pi­ri pi­ri-gla­ze: • ½ dl ketchup • 1 msk ho­nung • 1 msk ljus so­ja • 1 msk oliv­ol­ja • 2–3 tsk pi­ri pi­ri-sås, finns att

kö­pa i van­li­ga mat­va­ru­bu­ti­ker Rot­frukt­s­strips: • 2 mo­röt­ter • 2 pals­ter­nac­kor • 2 gu­la mo­röt­ter el­ler en bit

kål­rot • 4–5 dl ol­ja, att fri­te­ra i • salt Gril­lad pap­ri­ka & röd­lök: • 2 pap­ri­kor, rö­da, av­långa • 2 röd­lö­kar • 1 msk oliv- el­ler raps­ol­ja • salt & mald svart­pep­par Gott till: • ajvar, mild

Blan­da al­la in­gre­di­en­ser till gla­zen i en skål och rör om tills allt blan­dats.

Sätt ug­nen på 175 gra­der. Skär upp kyck­ling­en på un­der­si­dan och fläk ut he­la kyck­ling­en så att den blir platt. Sal­ta och kryd­da kyck­ling­en med grill­kryd­da.

Lägg kyck­ling­en på en plåt och sätt in i ug­nen i 45 mi­nu­ter. Pens­la kyck­ling­en med gla­zen och låt den stå yt­ter­li­ga­re 5–10 mi­nu­ter i ug­nen. In­ner­tem­pe­ra­tu­ren ska va­ra 75–80 gra­der när kyck­ling­en är fär­dig.

Ta ut kyck­ling­en och gril­la på den när gäs­ter­na kom­mer och pens­la med gla­ze ef­teråt.

Rot­frukt­s­strips: Ska­la och skär rot­fruk­ter­na i tänd­stick­s­tun­na strim­lor, cir­ka 5 cen­ti­me­ter långa. Fri­te­ra dem gyl­len­bru­na och lägg på en plåt med hus­hålls­pap­per. Strö över salt.

Gril­lad pap­ri­ka & röd­lök: De­la pap­ri­kor­na på läng­den och kär­na ur dem. De­la röd­lö­ken. Pens­la lö­ken och pap­ri­kor­na med li­te ol­ja och lägg på gril­len, gril­la på bå­da si­dor. Strö över salt och pep­par. Lägg upp kyck­ling­en på en stor plåt och ser­ve­ra med rot­frukt­s­strips, gril­lad pap­ri­ka och lök samt ajvar.

1

2

3

4

5

6

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.