Glasspin­nar med cho­klad & jord­nöt­ter

5

Leva & Bo - - Nya Smaker -

8 por­tio­ner • 1 va­nilj­stång • 4 dl mjölk • 3 dl visp­gräd­de • 6 äggu­lor • 2 dl strö­soc­ker • 50 g jord­nöts­smör • 150 g mjölkcho­klad • 1 dl jord­nöt­ter

De­la va­nilj­stång­en på läng­den och skra­pa ur frö­na. Ko­ka upp mjölk och gräd­de med va­nilj­stång och frön i en rost­fri ka­strull.

Vis­pa äggu­lor och soc­ker luf­tigt.

Häll den var­ma grädd­bland­ning­en över gu­lor­na och häll till­ba­ka allt i ka­strul­len och rör om. Sjud bland­ning­en till 85 gra­der el­ler tills den bör­jar tjock­na un­der kraf­tig visp­ning. Ta av från vär­men, bland­ning­en får in­te ko­ka.

Till­sätt jord­nöts­smö­ret och vis­pa tills det har blan­dats med glass­mas­san.

1

2

3

4

Häll upp mas­san i en bun­ke och kyl ner. Si­la av. Bäs­ta re­sul­ta­tet får du om glass­mas­san står i ky­len över nat­ten, in­nan du fry­ser in den, det gör att glas­sen blir krä­mi­ga­re.

Fyll upp glass­for­mar med hjälp av en en­gångs­sprit­spå­se, sätt i pin­nar. Ställ in for­mar­na i fry­sen över nat­ten.

Skölj for­mar­na has­tigt i ljum­met vat­ten och los­sa for­mar­na ge­nom att dra kraf­tigt ut­åt.

Lägg glas­sar­na på ett fat el­ler en bric­ka med bak­plåts­pap­per och sätt in i fry­sen.

Cho­klad­top­ping: Hac­ka och smält mjölkcho­klad i mikron el­ler i ett vat­ten­bad. Hac­ka jord­nöt­ter­na grovt.

Dop­pa has­tigt glas­sar­na en och en i cho­kla­den. Strö över jord­nöt­ter­na in­nan cho­kla­den har stel­nat.

6

7

8

9

10

EF­TER MA­TEN. Det är li­te pys­sel att gö­ra des­sa glassar, men det är kul att kun­na ser­ve­ra gäs­ter­na en an­norlun­da des­sert.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.