”Vi har fått en my­sig bland­ning”

Har man en man som är snic­ka­re är det gans­ka en­kelt att få det som man vill hem­ma. I 60-tals­vil­lan ut­an­för Gö­te­borg fins det gott om plats för bar­nen och oli­ka bygg­pro­jekt.

Leva & Bo - - Läsarhemmet - Be­rät­tat för KATRIN KRANTZ

UL­RI­KA ELIASSON HE­TER jag och bor med min man Leif, vå­ra två ge­men­sam­ma barn Astrid och Gustav och mi­na sto­ra kil­lar från ett ti­di­ga­re för­hål­lan­de, Erik och Vik­tor.

Vi bor se­dan nio år till­ba­ka i ett hus byggt 1960. Hu­set är på 116 plus 87 kvadrat­me­ter och är ett 1 1/2-plans hus med in­redd käl­la­re. Vi bor i Flo­da som lig­ger i Le­rums kom­mun cir­ka tre mil ut­an­för Gö­te­borg. Jag är lyck­ligt lot­tad som har en fan­tas­tisk man som är snic­ka­re – Leif har re­no­ve­rat det mesta i vårt hus.

Nytt tak, ny drä­ne­ring, stor gräs­mat­ta, stort trädäck, ba­stu, ny tvätt­stu­ga, nytt kök, nya föns­ter, nya en­tré­dör­rar. Han har även in­rett käl­la­ren för boende med egen in­gång till mi­na sto­ra kil­lar.

MED ÅREN HAR jag kom­mit att tyc­ka väl­digt myc­ket om vårt ”gam­la” te­gel­hus, som se­dan 2014 är må­lat i mörk­grått. Det­ta gjor­de ett fan­tas­tiskt lyft för hu­set. Helt plöts­ligt und­ra­de al­la om vi även bytt föns­ter och dör­rar?

Det jag gil­lar mest med vårt hus är vårt var­dags­rum som lig­ger i fil med mat­sa­len och har skjut­dör­rar i ori­gi­nal som gör att man kan de­la de av rum­men. Jag kän­ner att vi fått till en my­sig och go bland­ning av gam­malt och nytt ihop med li­te pig­ga fär­ger.

Vå­ra näs­ta pro­jekt är en al­tan med tak. Vi ska ock­så fixa till trap­pan upp till över­vå­ning­en där de små har si­na rum och även de rum­men ska bli om­gjor­da.

Bor i 60-talste­gel­hus

Ul­ri­ka, Leif, Gustav, 8, Astrid, 6, och Erik, 16 och Vik­tor, 18.

Ett 60-talshus i te­gel i Le­rum ut­an­för Gö­te­borg.

Var: Det bäs­ta med hu­set:

Den här­li­ga mat­sa­len.

SNIC­KARGLÄD­JE. Ul­ri­kas man Leif, som är snic­ka­re, har re­no­ve­rat det mesta i fa­mil­jens te­gel­vil­la. Själv tyc­ker hon myc­ket om svart och vitt med li­te färg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.