MITT BADRUM

NY­HET – HAFA EDEN

Leva & Bo - - Redaktören -

När vi tar fram vå­ra ny­he­ter tän­ker vi per­son­ligt. Klas­siskt och stil­rent el­ler mjukt och lek­fullt. Ge­ne­rö­sa ytor för he­la fa­mil­jen el­ler smar­ta lös­ning­ar för små ut­rym­men. Vi tän­ker form, stil, färg och funk­tio­na­li­tet så att du ska kun­na väl­ja med bå­de hjär­ta och hjär­na. Re­sul­ta­tet blir ditt per­son­li­ga

badrum att nju­ta i. Se Eden, al­la vå­ra ny­he­ter och hit­ta din åter­för­säl­ja­re på hafa.se

NY­HET

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.