Proffs på pys­sel

Ål­der: Gör:

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

50 och 46. Staj­lis­ter och för­fat­ta­re. De har skri­vit fler­ta­let po­pu­lä­ra hob­by- och in­red­nings­böc­ker.

Ak­tu­el­la med:

Nya boken ”Be­tong i hem & träd­gård”, bok­för­la­get Se­mic.

san­na­och­sa­nia.blogs­pot.com.

Blogg:

Hem­si­da:

su­san­na­zac­ke.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.