GEO­MET­RIS­KA FOR­MER

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

Kul form har ljus­sta­ken Op­ti­cal cand­le hol­de form­gi­ven av Jo­nas Rav­lo Stok­ke och Øys­te­in Austad för Menu. Av pul­ver­lac­ke­rat stål, finns även i vitt, 499 kro­nor, Län­na möb­ler.

SPÄN­NAN­DE MED BE­TONG. Sty­lis­ter­na Sania Hedengren och Su­san­na Zac­ke vi­sar hur man kan an­vän­da be­tong i många in­red­nings­sam­man­hang i nya boken ”Be­tong i hem & träd­gård”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.