TREN­DIGT I KÖ­KET

Leva & Bo - - Nytt Hemma -

De­tal­jer i trä är tren­di­ga­re än ald­rig förr och att väl­ja pry­lar av

trä ger även kö­ket ett var­ma­re ut­se­en­de. Här ett vac­kert stilleben

med skär­brä­dor av oli­ka träslag. Allt från Ma­dam Stoltz. Högsma­la skär­brä­dor med svart kant, 15 x 40

cen­ti­me­ter, 89 kro­nor, Al­vas hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.