Upp­trä­der i Dig­gi­loo­tur­nén i som­mar

Leva & Bo - - Nyfiken På -

Ål­der: 40. Familj: Sam­bon Mar­tin Sten­marck. Tre barn. Bor: Stock­holm. Gör: Ar­tist och pro­gram­le­da­re.

Aktuell: Med som­ma­rens Dig­gi­loo-tur­né som har pre­miär den 6 ju­ni i Greb­bestad.

Ta­pet­se­rat Han­na för­änd­rar hem­ma ge­nom att må­la el­ler ta­pet­se­ra om. Här är en av hen­nes fa­vo­rit­ta­pe­ter. MOBILBILDEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.