FIN ATT BLAN­DA MED MUR­GRÖ­NA

Leva & Bo - - Vårblomma -

ÅÅBryt någ­ra blom­mor från plan­tan och sätt i en li­ten glas­vas el­ler ett van­ligt dricks­glas på köks­bor­det, skriv­bor­det, föns­ter­brä­dan el­ler där du vill ha li­te färg. ÅÅTa en tom kon­serv­burk och fyll bot­ten med le­ka­ku­lor. Pla­ce­ra din kor­nett­blom­ma i kon­serv­bur­ken, det ger en skön kon­trast mel­lan rå alu­mi­ni­um och den le­van­de blom­man. ÅÅLåt gär­na kor­nett­blom­mans liv­li­ga ut­se­en­de kon­tras­te­ra mot formstar­ka väx­ter som pors­lins­blom­ma och mur­grö­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.