PÅ FÖNS­TER­BRÄ­DAN

Leva & Bo - - Vårblomma -

5Här sam­sas en mörkt li­la kor­nett­blom­ma med vi­ta ny­an­ser i ett här­ligt vå­rigt föns­ter. Tren­den går mot mer grö­na väx­ter in­om­hus. Bäst trivs plan­tor­na när de pla­ce­ras ljust, men skug­gas från stark sö­der­sol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.