FÄRG­KLICK I HEM­MET

Leva & Bo - - Vårblomma -

6En här­lig, knal­lig ny­ans som ly­ser upp hem­ma. Tes­ta att stäl­la fle­ra styc­ken ihop för en maf­fig ef­fekt. Mo­der­na sor­ter bru­kar un­der som­mar­halv­å­ret be­hö­va ­vatt­nas en gång i vec­kan, gär­na med svag nä­rings­lös­ning. Jor­den ska hål­las lätt fuk­tig, men in­te va­ra blöt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.