SKYD­DA OD­LING­AR­NA

Leva & Bo - - Grönsaker & Blommor -

4Det finns fle­ra sätt att skyd­da od­ling­ar­na i kra­gar­na. Mot kat­ter, ska­de­djur, fåg­lar, barn och rå­djur. El­ler ba­ra ska­pa vär­me och vind­skydd för att kom­ma i gång med såd­der­na ti­di­ga­re. En­kelt är att stic­ka ner el­rör el­ler de li­te tjoc­ka­re vat­ten­led­nings­rö­ren i plast och sen läg­ga od­lingsväv över. Fäst den med knu­tar i hör­nen, ste­nar el­ler de spe­ci­el­la kro­kar som finns i träd­gårds­hal­len. Du kan ock­så kö­ra ner ar­me­rings­järn, el­ler bam­bu­pin­nar i kan­ter­na och trä el­rö­ren över, så sit­ter de sta­di­ga­re. Nu finns ock­så en upp­sjö med mer el­ler mind­re smar­ta upp­fin­ning­ar som gör din pall­kra­ge till ett li­tet driv­hus, näs­tan ett växt­hus.

Ska­pa vär­me och vind­skydd för att kom­ma i gång

med såd­der­na ti­di­ga­re.

HÅL­LER LÄNG­RE. Må­la pall­kra­gar­ne med rå lin­ol­ja ut­rört med färg­pig­ment el­ler med ut­om­hus­färg för träd­gårds­möb­ler. SOM­MAR. Här sam­sas vack­ra som­mar­blom­mor som blåklint

och vall­mo i en pall­kra­ge.

SKYD­DA­DE.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.