PLA­CE­RA PLANT

Leva & Bo - - Grönsaker & Blommor -

6En pall­kra­ge har ing­en bot­ten. Jag ställ­de mi­na på jor­den i min köks­träd­gård. Det var ett sätt att or­ga­ni­se­ra den och få upp­höj­da bäd­dar och fas­ta gång­ar. Star­tar du från scratch kan du stäl­la di­na kra­gar på gräs­mat­tan, el­ler an­nan plan plats. Bott­na med ett tjockt la­ger tid­ning­ar, kartong, en gam­mal vax­duk el­ler vad du har.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.