MÅ­LAD PALL­KRA­GE HÅL­LER LÄNG­RE

Leva & Bo - - Grönsaker & Blommor -

5Hit­ta en bra plats i träd­går­den. Det ska va­ra så myc­ket sol som möj­ligt för att grön­sa­ker­na ska ut­veck­las bra. Gör en li­ten skiss över hur du tänkt dig din köks­träd­gård. (Ska du ba­ra ha ett par pall­kra­gar är det för­stås in­te nöd­vän­digt).

Må­la di­na pall­kra­gar om du vill. Helst med rå lin­ol­ja ut­rört med färg­pig­ment om du är rik­tigt or­dent­lig. Då får du ett bra skydd och kra­gar­na hål­ler länge. El­ler så må­lar du med ut­om­hus­färg tänkt för träd­gårds­möb­ler till ex­em­pel, finns i många ku­lö­rer, fa­lurött pas­sar till många hus. Hål­ler bra och är be­tyd­ligt enkla­re än att må­la med lin­ol­ja. Upp­åt åt­ta, tio år hål­ler en må­lad pall­kra­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.