SÅ FIX­AR DU GÅNG­AR

Leva & Bo - - Grönsaker & Blommor -

7Du be­hö­ver ha gång­ar mel­lan kra­gar­na så att du kom­mer åt att ren­sa ogräs och skö­ta di­na od­ling­ar. Gör gång­ar­na till­räck­ligt bre­da för att kun­na kö­ra med en skott­kär­ra mel­lan pall­kra­gar­na. Lägg mark­duk på gång­ar­na och sen täck­bark, som du kan kö­pa i på­se i träd­gårds­han­deln. Du kan även väl­ja plat­tor el­ler grus.

GOTT. Fle­ra oli­ka sor­ters sal­lad i en re­jäl pall­kra­ge.

PRAK­TISK. En kom­post­korg är bra att ha nä­ra till hands. Den här är flä­tad i pil/ener­giskog.

LI­TEN.

LE­VA&BO •

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.