BRA ATT BLAN­DA OLI­KA ­SOR­TERS JORD

Leva & Bo - - Grönsaker & Blommor -

8I en van­lig pall­kra­ge ryms det fy­ra på­sar jord. Du kan an­vän­da den bil­li­gas­te plantjor­den, två på­sar, och blan­da ut med två på­sar kom­po­ste­rad stall­göd­sel. Det är ock­så bra att blan­da ut jor­den med li­te van­lig träd­gårds­jord. Kom­post bå­de från träd­gårds­av­fal­let och hus­hålls­kom­posten är ut­märkt. An­vänd så myc­ket du har till­gång till och blan­da ut med kom­po­ste­rad stall­göd­sel.

NÄ­RINGS­RIK. Kom­post är ut­märkt att blan­da upp plantjor­den med.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.