GRÄS­KLIPP OCH NÄSSELVATTEN

Leva & Bo - - Grönsaker & Blommor -

9Har du blan­dat med stall­göd­sel har du en bra nä­rings­grund. Men fram­åt mit­ten av som­ma­ren och om du ska så nytt bör du göds­la ge­nom att läg­ga ut gräs­klipp, un­ge­fär fem cen­ti­me­ter tjockt, mel­lan plan­tor­na, an­vän­da höns­göd­sel, nässelvatten, urin som ska spä­das 1 till 10 un­ge­fär, el­ler sam­ma slags växt­nä­ring som du an­vän­der till krukväxterna. Läs på för­pack­ning­en hur du ska do­se­ra. Tänk på att oli­ka växtslag har oli­ka be­hov av nä­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.