3 tips för mo­dern 50-tals­stil

Leva & Bo - - Mitt Drömhem -

1 Väl ut­val­da mö­bel­klas­si­ker från 50- och 60-tal ­gif­ter sig väl med en mo­dern, av­ska­lad ­in­red­nings­stil.

2 Vill du slip­pa sladd­ka­os? Om du har möj­lig­het så ­pla­ne­ra för in­bygg­da slad­dar re­dan på ­re­no­ve­rings­sta­di­et.

3 Med en svart­vit bas blir det su­per­fint med en klat­schig ac­cent­färg, som gult. Här in­spi­ra­tion från Gra­nit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.