Går föns­ter­skyd­det att kö­pa fort­fa­ran­de?

Hej­san, i nummer 1 av LE­VA & BO finns ett re­por­tage med te­ma vin­ter­vitt. Där pre­sen­te­ras ett föns­ter­skydd från In­dis­ka. Jag har le­tat där men hit­tar det in­te, kan ni hjäl­pa mig? Tack på för­hand!

Leva & Bo - - Fråga Oss - FOTO MAGNUS SE­LAN­DER ANNA

Svar: Hej, föns­ter­skyd­det är helt slut i In­dis­kas nät­bu­tik, men kan fin­nas kvar ute i vis­sa bu­ti­ker. Pro­va att ringa din när­mas­te In­dis­ka-bu­tik och kol­la. Föns­ter­skyd­det he­ter Ja­li och kos­tar 999 kro­nor.

VITT. Föns­ter­skyd­det Ja­li, 999 kro­nor, kan fin­nas kvar i vis­sa In­dis­ka-bu­ti­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.