Gå bort-pre­sent. Kor­nett­blom­man är sö­tas­te gå­van

Det är tren­digt att ha det grönt in­ne! Även al­la som in­te har träd­gård el­ler bal­kong kan gö­ra hem­met mer har­mo­niskt med väx­ter. Tes­ta att ta in den fi­na kor­nett­blom­man, en klas­sisk mor­morskruk­växt.

Leva & Bo - - Innehåll Aktuellt Inredning Mat & Dryck - Av BLOMSTERFRÄMJANDET

GÅ BORTPRESENT

1 Kor­nett­blom­man Strep­tocar­pus x hy­bri­dus har od­lats i Sve­ri­ge se­dan 1930-ta­let. Den är per­fekt att ge bort ef­tersom den är otro­ligt lätt att lyc­kas med.

MIXA & MAT­CHA I KRU­KA

2 Blan­da fle­ra oli­ka fär­ger av kor­nett­blom­mor i en kru­ka. Här en kul idé med en gam­mal hatt som kru­ka. Vi­ta och två­fär­ga­de, li­la ­kor­nett­blom­mor blir fi­na ihop.

TVÅ­FÄR­GAD VA­RI­ANT

3 Här­lig färg­kom­bi­na­tion har den här ljust li­la, två­fär­ga­de kor­nett­blom­man. Kruk­väx­ten finns i många oli­ka ny­an­ser. Blom­ning­en är rik­lig och plan­tan sät­ter kon­ti­nu­er­ligt nya knop­par. Klipp gär­na av över­blom­ma­de stäng­lar med sax för att främ­ja knopp­sätt­ning­en.

I BU­KETT

4 Här har flo­ri­s­ten­ta­git ett djärvt grepp och an­vänt kor­nett­blom­mor­na som snitt­blom­mor i ett ar­range­mang med tul­pa­ner och blad från Ro­sen­ge­ra­ni­um. Det kanske in­te är den mest håll­ba­ra snitt­blom­man, men älsk­värd!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.