Snabbt & En­kelt. Äntligen dags för pick­nick!

För­be­red en läc­ker pick­nick, el­ler du­ka upp go­da smårät­ter i träd­går­den el­ler på bal­kong­en. Här är fem go­da re­cept att in­spi­re­ras av!

Leva & Bo - - Innehåll Aktuellt Inredning Mat & Dryck - Re­cept häm­ta­de ur ”FUN DI­NING” (MAS­SO­LIT) AV ELI­SA­BETH JO­HANS­SON Foto SU­SAN­NA BLÅVARG

Moz­za­rel­la­bol­lar med bacon & vat­ten­me­lon

4 por­tio­ner • 4 moz­za­rel­la, à 100 g • 16 ski­vor bacon, cir­ka 2 pa­ket • smör & ol­ja till stek­ning • 200 g blan­dad sal­lad • ½ vat­ten­me­lon • 2 dl svar­ta oli­ver Bal­sa­mi­co­vi­nä­grett: • 1 scha­lot­ten­lök • 3 msk bal­sam­vi­nä­ger • 1 dl oliv- el­ler raps­ol­ja • ½ tsk fly­tan­de ho­nung • per­sil­la­de el­ler ört­salt Till ser­ve­ring: • val­nöt­ter, hac­ka­de

1 Lin­da fy­ra ski­vor bacon runt var­je moz­za­rel­la­boll. Stek i smör och ol­ja. 2 Lägg upp sal­lad på ett fat. 3 Skär me­lo­nen i klyf­tor. Lägg på sal­lads­fa­tet. Lägg på moz­za­rel­la­bol­lar­na. Strö över oli­ver­na.

4 Vi­nä­gret­ten: Ska­la och hac­ka lö­ken och lägg i en skål. Häll på bal­sam­vi­nä­ger, ol­ja och ho­nung och vis­pa. Till­sätt per­sil­la­de el­ler ört­salt.

5 Häll vi­nä­gret­ten över moz­za­rel­la­bol­lar­na. Top­pa med hac­ka­de val­nöt­ter.

In­lagd matje­sill

8 por­tio­ner

• 5 in­lägg­nings­sill­fi­lé­er

Lag:

• 1 dl ät­ti­ka • 2 dl strö­soc­ker • 3 dl vat­ten • ½ msk san­del­trä, ma­let, Borgeby krydd­gård • ½ gul lök • 1 tsk se­naps­frö, gult • 2 la­ger­blad

1 Skär sill­fi­lé­er­na i 1 ½ cen­ti­me­ter bre­da bi­tar.

2 Blan­da ät­ti­ka, soc­ker, vat­ten och san­del­trä. Ska­la och ski­va lö­ken tunt. Var­va sill, lök och kryd­dor i bur­ken. Häll på la­gen. Låt stå i minst ett dygn i ky­len.

Sillspett

8 spett

• 16 små, kok­ta färsk­po­ta­ti­sar • 8–16 rä­di­sor • in­lagd matjessill, se se­pa­rat re­cept • 1 li­ten röd­lök, klyf­tad • 8 grill­spett i trä • 3 dl grädd­fil • 1 knip­pe gräslök, hac­kad • 1 röd­lök, hac­kad

1 Var­va och trä upp al­la ­in­gre­di­en­ser på trä­spet­ten.

2 Ser­ve­ra med grädd­fil, hac­kad gräslök och hac­kad röd­lök.

LÄC­KERT. Go­da

­kny­ten pas­sar som för­rätt el­ler

till ut­flyk­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.