Täv­ling. Tes­ta Scan­dics nya ”To go”-rum!

Leva & Bo - - Innehåll Aktuellt Inredning Mat & Dryck -

NU KAN EN per­son vin­na två över­natt­ning­ar i Scan­dic ho­tells mo­bi­la ho­tell­rum den 12–14 ju­ni på Biskop­sud­den på Djur­går­den mitt i Stock­holm.

– I det mo­bi­la ho­tell­rum­met, Scan­dic To Go hit­tar man fle­ra de­sig­ne­le­ment från Scan­dics be­fint­li­ga ho­tell. Rum­met in­ne­hål­ler de be­kväm­lig­he­ter som finns i ett van­ligt ho­tell­rum – badrum, dub­bel­säng, bädd­sof­fa, tv, luft­kon­di­tio­ne­ring, wi­fi samt kaf­fe- och vat­ten­ko­ka­re, allt som be­hövs för att ska­pa av­kopp­ling och har­mo­ni, sä­ger Anna Forsberg, an­sva­rig för Scan­dic To Go.

DU KAN TÄV­LA om två ho­tell­nät­ter, 12–14 ju­ni, i Scan­dic To Go som då finns längst ut på pi­ren vid Biskop­sud­dens ma­ri­na.

Täv­la om två ho­tell­nät­ter i det mo­bi­la ho­tell­rum­met Scan­dic To Go

i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.