Lin­des­bergskru­kan sat­sar STORT

Leva & Bo - - Vintest -

Lin­des­bergskru­kan ger di­na pe­ren­ner den bäs­ta möj­lig­he­ten att över­vint­ra ut­om­hus! Det mil­jö­vän­li­ga och slit­star­ka ma­te­ri­a­let iso­le­rar väx­ter­nas rot­sy­stem mot bå­de ky­la och het­ta sam­ti­digt som ma­te­ri­a­let i kru­kan an­das. Ma­te­ri­a­let är fjä­der­lätt, men segt, och kla­rar slag, stö­tar och år ef­ter år av frost. Det smar­ta vat­ten­ma­ga­si­net i kru­kan ger jor­den och väx­ter­na en jäm­na­re fuk­tig­het och du be­hö­ver in­te vatt­na li­ka of­ta. Lin­des­bergskru­kan finns i sex oli­ka mo­del­ler. Mis­sa in­te vår se­nas­te ny­het Ja­pan Lar­ge, B 60 x L 60 x H 53,6 cm (bil­den ovan t.h.) och som rym­mer he­la 97 li­ter jord. Ide­a­liskt för mind­re träd m.m. Frå­ga ef­ter Lin­des­bergskru­kan i din han­dels­träd­gård. På vår hem­si­da fin­ner du din när­mas­te åter­för­säl­ja­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.